Mathilde Bos schrijft over verpleegkunde

en agressie in de zorg

Agressie in de zorg

Agressie in de zorg heeft mede door toedoen van Mathilde Bos toenemend de aandacht. Alle hulpverleners lijken er vroeger of later mee te maken te krijgen. De media melden -soms zeer ernstige- geweldsincidenten binnen zorginstellingen. Wat kan een instelling en wat kan de individuele hulpverlener doen om de werkplek veilig te maken?

Mathilde Bos verzorgde jarenlang trainingen aan de Hogeschool Utrecht voor studenten aan de Faculteit Gezondheidszorg. Daarin leerde ze studenten zowel mentaal als fysiek weerbaarder te worden.
Persoonlijke weerbaarheid krijgt daarbij als eerste aandacht. Want wie als persoon weerbaar is zal zich als hulpverlener ook beter kunnen redden.

Mathilde heeft in opdracht van CZ (koepel zorgverzekeringen) lezingen door het hele land gehouden voor managers en beleidsmakers. Hierbij leerde ze hen diverse vormen van agressie te onderscheiden en adequate methoden om deze te hanteren. Ook werd de rol van de instellingen op basis van de handleiding vanuit het ministerie behandeld. Zie evaluatie van deze bijeenkomsten.

Met Coen Schaap heeft Mathilde (in 2012 - 2013) actie gevoerd om de agressie binnen de GGZ aan te pakken: Handen Af van GGZ-verpleegkundigen. De actie heeft veel aandacht gekregen in de media en in de politiek. Hun eisen waren 1) openheid over incidenten en wat ermee gedaan is en 2) zeggenschap van het slachtoffer over te nemen maatregelen.

Hiernaast treft u een selectie aan van radiointerviews en artikelen die toen zijn verschenen.