Mathilde Bos schrijft over verpleegkunde

en bejegening

Bejegening in de (ouderen) zorg

Een goede bejegening is een voorwaarde voor goede zorg. Maar zeker bij patiënten/bewoners met gedragsproblemen is dit ontzettend ingewikkeld. Hoe ga je bijvoorbeeld om met claimend, agressief of grensoverschrijdend gedrag? En wat doe je als je ziet dat een collega de zorgvrager onheus bejegent?

Patiënten en bewoners willen zich gehoord voelen. Ze willen een verpleegkundige die hen serieus neemt, naar hen luistert en de zorg afstemt op hun behoeften. Verzorgenden willen goede zorg verlenen. Ze willen de bewoner centraal stellen en zorgen dat deze zich gezien en gehoord voelt.

Toch gaat het vaak mis in de bejegening. Verpleegkundigen/verzorgenden voelen zich overvraagd of afgewezen en patiënten/bewoners voelen zich niet gehoord. Het draait er dan vaak op uit dat ze elkaar verwijten gaan maken. Meestal niet rechtstreeks, maar tegen derden. Klachten binnen de zorg blijken vooral over bejegening te gaan, we vinden dat eigenlijk het allerbelangrijkst.

Mathilde Bos verzorgt lezingen en workshops binnen instellingen over dit thema. Je leert daarbij stap voor stap het gedrag van de ander te verstaan. Je krijgt tevens handvatten voor het hanteren ervan in de dagelijkse praktijk. Dit om de negatieve spiraal in de interactie te voorkomen en indien nodig, te doorbreken.

meer info