Mathilde Bos dagvoorzitter en lezingen

een vakkundige bijdrage voor uw symposium

Lezingen en gastlessen

Mathilde is inhoudsdeskundige op een aantal thema’s waarover ze ook publiceerde in de vakpers. Ze weet op heldere wijze een onderwerp uiteen te zetten, waarin deelnemers zich herkennen en de dagelijkse praktijk van de zorg wordt betrokken. Ze zoekt aansluiting en interactie bij de deelnemers en zorgt dat ze met het thema aan het werk gaan.

Een selectie uit de bijdragen van Mathilde Bos

 • Training omgaan met agressie vanuit relationeel perspectief. Domus Nostra, Den Haag (sept-nov 2016)
 • De Verpleegkundige van de Toekomst, Papendal. Blinde vlekken in de communicatie 14-11-2016.
 • Jaarcongres Veilige Zorg voor Ouderen, Utrecht. Omgaan met agressie en seksuele intimidatie 11-10-2016
 • De Zeeg, Arnhem. Omgaan met agressie en traumaverwerking, 02-06-2016.
 • Theaterhotel Almelo. Intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg, 24-05-2016.
 • De Enk, Zuidlaren. Intimiteit in de ouderenzorg binnen de GGZ 9- 03- 2016.
 • Geweld in de Zorg. Vier maal een middagvullende presentatie voor managers en beleidsmakers - evaluatie
 • Voorzitterschap en een lezing over ‘Autonomie en Leiderschap’. Symposium De Wereld van Morgen. Kempenhaeghe, Heeze 09 – 10 - 2014 - evaluatie
 • Docent Academische Vaardigheden, Verpleginswetenschappen, Universiteit Utrecht 2014 - evaluatie
 • Intimiteit en Seksualiteit in de Ouderenzorg, november 2012, Enschede - evaluatie
 • Omgaan met verbale intimidatie (dagvoorzitter en lezing) 6 november 2012, Amersfoort - evaluatie
 • Seksuele intimidatie (bijscholing huisartsenpraktijk) 2 en 11 oktober 2012. Zwolle - evaluatie1, evaluatie2
 • Lezing/workshop Intimiteit in de verpleeghuiszorg Utrecht, Ingelanden 26-05-2014 en 4-06-2014
 • Workshop voor Agressietrainers: Rots en Water, RIBW Nijmege, 16-10-2014