Mathilde Bos schrijft over verpleegkunde

en allochtone studenten

Allochtone studenten

Als docent op de HBO-V was Mathilde Bos aanspreekpunt voor allochtone studenten. De instroom van deze studenten is helaas erg mager. Het blijkt voor deze studenten niet altijd eenvoudig om de studie succesvol te doorlopen.

Studenten raken soms geïsoleerd en er treden vaker misverstanden op binnen de stage, onder meer met de werkbegeleider. De directe manier van feedback geven op de Nederlandse verpleegafdelingen is soms een struikelblok. Het lijkt erop dat iedereen: de student, de werkbegeleiders en de docenten hun uiterste best doen maar dat ze elkaar niet altijd verstaan.

Waarom is het zo belangrijk om allochtone verpleegkundigen op te leiden? Allochtone verpleegkundige hebben absoluut een meerwaarde in het verpleegkundig team en buiten dat, iedereen moet natuurlijk gelijke kansen hebben op studiesucces.

Wat kan de school doen om deze studenten succesvol te laten studeren? Bos koppelt onder meer studenten die nog maar kort in Nederland zijn aan een getalenteerde groepsgenoot die als ‘taalcoach’ de student terzijde staat Voor stagiaires uit Engeland is hier overigens ook alles anders - zie artikel ‘Alles op de fiets’.

Om onze eigen culturele gevoeligheden bewust te worden raadt Mathilde Bos het boekje ‘Doe maar gewoon’ van Kaldenbach aan. ‘Als je ziet hoe cultureel gekleurd al onze gewoontes zijn, dan is het makkelijker om te begrijpen hoe lastig het voor anderen kan zijn om met ons om te gaan’, stelt Bos. ‘Culturele zelfkennis slaat een brug tussen autochtonen en allochtonen.’