Mathilde Bos schrijft over verpleegkunde

en verpleegkunde onderwijs

Verpleegkunde onderwijs

Mathilde Bos is docent aan de Hogeschool Utrecht (MANP en HBO-V). In de omgang met studenten merkt ze waar studenten tegenaan lopen. In de stages vinden studenten het soms moeilijk om met emoties van patiënten om te gaan, ze zijn bijvoorbeeld bang dat ze zelf mee gaan huilen. Studenten komen in aanraking met schokkende gebeurtenissen en worden geconfronteerd met menselijk lijden. Gevoelens van sympathie en antipathie moeten studenten leren hanteren, net zoals het respecteren van andere normen en waarden die patiënten soms hebben. Daarbij moeten ze ook nog hun eigen leerproces sturen en inzichtelijk maken.

Het is voor sommige studenten moeilijk om te wennen aan de zwijgplicht en zich daar ook aan te houden. En wat is nu niveau 5 waarvoor de HBO-V student wordt opgeleid? In de stage komen ze ziekenverzorgenden - op niveau 3 - tegen waar ze heel veel van kunnen leren.

Mathilde Bos heeft een aantal artikelen en verhalen geschreven die studenten kunnen helpen om de werkelijkheid de school binnen te halen waardoor de theorie meer gaat leven.

Tijdens de stages doen studenten zeer indringende ervaringen op, leuke en nare ervaringen. Tot hun eigen verwondering vinden ze het bijvoorbeeld ineens fantastisch om met dementerende ouderen te werken terwijl ze eigenlijk alleen iets met kinderen dachten te hebben. Of de stage in de psychiatrie verandert onverwacht het toekomstperspectief omdat dit veld hen bijzonder is gaan aanspreken.