Mathilde Bos schrijft over verpleegkunde

en verplegen in de psychiatrie

Verplegen in de psychiatrie

Mathilde Bos werkt ruim twintig jaar met veel plezier als verpleegkundige in de psychiatrie, de laatste jaren als oproepkracht binnen de PAAZ van het Antoniusziekenhuis (locatie Leidsche Rijn) in Utrecht. Dit naast haar werk als docent. Ze vindt het werken in de Ggz vooral zo aantrekkelijk omdat de ontmoeting met patiënten daar centraal staat. En natuurlijk omdat je op de afdeling veel bijzondere mensen ontmoet. Daarbij vindt ze het bijzonder dat je, als verpleegkundige in de psychiatrie, jezelf als optimaal instrument in kunt zetten.

Bos schreef het boekje ‘Over de lijn - ontmoetingen in de psychiatrie’ onder het pseudoniem Renze Vink. Ze vertelt daarin over zichzelf als verpleegkundige in ontmoeting met haar patiënten op de gesloten afdeling. Het zijn boeiende, ontroerende, humorvolle en soms ook schokkende verhalen. Haar eigen ervaringen als verpleegkundige vult ze in dit boekje aan met interviews die ze hield met patiënten, andere verpleegkundigen, een psychiater, een vertrouwenspersoon en een BOPZ-rechter. Een aantal verhalen is eerder gepubliceerd in de Nursing.
Over de lijn - ontmoetingen in de psychiatrie’ is geschikt voor elke geïnteresseerde leek die graag een kijkje wil nemen achter de gesloten deuren van een psychiatrische afdeling.

Als docent is Mathilde verbonden aan de MANP-GGz -opleiding in Utrecht. Ze begeleidt onder meer afstudeerprojecten van de aankomend Verpleegkundig Specialisten en is studiecoach cq supervisor.

Binnen haar studie ‘Verplegingswetenschap’ deed Bos onderzoek naar aspecten binnen de behandeling die door ‘moeilijke’ patiënten’als helpend worden ervaren. Ze interviewde hiervoor de patiënten zelf in een kliniek voor intensieve behandeling. Haar literatuuronderzoek deed ze over problemen die verpleegkundigen ervaren in de relatie met borderlinepatiënten.

Behalve het boek schreef ze ook een flink aantal artikelen over GGz-thema’s in vaktijdschriften als Verpleegkunde Nieuws/Bijzijn, Nursing en de Psy.

Mathilde Bos was lid van de Kenniskring binnen het GGz-lectoraat van Berno van Meijel aan de Hogeschool INHOLLAND. Vanuit dit lectoraat vond haar onderzoek plaats.